Yaşam

Yer Kabuğunda En Çok Bulunan Elementler

Dünyamızın en dış tabakası olarak bilinen yer kabuğu pek çok  farklı elementten oluşmaktadır.  Moleküller bir veya daha fazla elementten meydana gelir. Elementlerin en küçük yapı birimine atom denir. Atomlar doğada tek başlarına stabil değillerdir. Bu nedenle her atom kendisiyle aynı yapıdaki atomla veya farklı bir elementin atomuyla bileşik oluşturarak moleküler yapıya sahip olur. Moleküller atomlara göre daha stabildir. Yer kabuğu da diğer bütün materyaller gibi moleküllerden oluşur. Çevremizde gözlem yaparak molekül çeşitliliği ile ilgili bir fikir edinebiliriz.

Yer Kabuğunda En Çok Bulunan Elementler

Kum, Su  ve Diğer Maddeler

Yer kabuğu bilindiği üzere karalarda ve denizlerin tabanında bulunan bir yapıdır. Bulunduğu konuma göre element cinsi olarak çeşitlilik gösterir. Karasal alanlarda kum olarak bilinen silisyum dioksit %60’a yakın bir oranla en çok bulunan malzemedir. Bir adet silisyum ve iki adet oksijen atomlarından oluşur. İkinci sırada ise %15,5 oranla alüminyum oksit gelmektedir. Bu molekül de iki adet alüminyum atomu ve üç adet oksijen atomundan oluşur. Bu iki örnek ise yer kabuğu içerisinde en çok hangi elementin bulunduğuna dair bir fikir vermektedir. Oksijen, %46.10 oranı ile yer kabuğunda en çok bulunan elementtir. Su da benzer şekilde iki adet hidrojen ve bir adet oksijen atomlarından oluşur ve yer kabuğu içerisinde %1.15 oranında bulunmaktadır.

Yaşam Kaynağı: Oksijen

Oksijen, yüksek reaktif özellik gösteren yapısı sayesinde diğer elementlerle çok kolay reaksiyona girer ve onları stabil hale getirir. Yanma reaksiyonları oksijen ile olur. Demirin oksijen ile tepkime vermesine paslanma denir. Havada bulunan ve iki adet oksijenden oluşan oksijen molekülü nefes almamızı sağlar. Aynı zamanda dünyanın en dış kısmında bulunan ozon tabakası da üç adet oksijenin bir araya gelmesiyle oluşur. Oksijenden sonra yer kabuğu içerisinde en çok bulunan elementler ise yine oksijen ile oluşturdukları moleküller halindedirler. Bunlar sırasıyla silisyum, alüminyum, demir, kalsiyum, sodyum, magnezyum, potasyum, titanyum ve hidrojendir. Bölgesel olarak farklı oranlarda bulunabilirler. Bu materyaller hayatımızın pek çok noktasında ihtiyaç duyduğumuz malzemelerdir. Üretimde, beslenmemizde ve günlük hayatta karşımıza çıkarlar.

 

Join The Discussion